Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Филамос – минна и строителна техника

 
Торкрет машина SSB 02.1 DUO Помпа за инжектиране на мазилка C 18 COM-F Помпа за инжектиране на мазилка C 50 STANDARD

Торкрет машини – серия SSB 02

Област на приложение

Торкрет машина SSB 02 работи на принципа на дозировъчен барабан с непрекъснато действие във формата на ротор и е предназначена за пръскане на бетонови и огнеустойчиви смеси по сух и мокър метод. Става дума за най-производителния модел от серията торкрет машини SSB 02 и е предназначен за работи със среден и голям обем. Използва се преди всичко за укрепване повърхноста на инженерни постройки и при строителство на водни съоръжения, за армиране сводовете на тунели и колектори в подземното строителство и за саниране на бетонови конструкции.

При конкретно търсене, моля, попълнете формуляр за справка.

Stroje na stříkání betonu poháněné elektromotorem jsou určeny pouze pro práci v prostředí bez nebezpečí výbuchu metanu. Pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu je nutno použít stroj na stříkání betonu v provedení se vzduchovým motorem – SSB 14 a SSB 24 COM-A.

Произвеждани модели

Торкрет машина SSB 02 се произвежда в две основни изпълнения, отличаващи се с вида на завдижване и възможността за регулация на производителността.

Задвижването на машината за пръскане на бетон е решено с двуоборотен електромотор или еднооборотен електромотор с вариатор, позволяващ плавна регулация на мощността. Основната производителност на машината зависи от размера на дозировъчния барабан.

Торкрет машина SSB 02 може да се разположи на колесно шаси или на неподвижна рамка. Стандартно е снабдена с централно смазване, което осигурява автоматично смазване на всички триещи се повърхности.

Модел Вид задвижване Регулация на производителността
SSB 02 DUO двуоборотен елекромотор две положения на произв. – превключвател
SSB 02 COM-V еднооборотен електромотор плавна – вариатор

Принцип на работа

Торкрет машината SSB 02 работи на принципа на пневматично подаване.

Технология за сухо торкретиране

Сухата смес, предназначена за пръскане или подаване, се сипва в насипната фуния на машината и постепенно запълва кухините на дозировъчния барабан с непрекъснато действие, разположен под насипната фуния. За по-лесно доставяне на сместа в дозировъчния барабан насипната фуния на машината е снабдена с вибратор и пречиствател. В резултат на въртеливото движение на дозировъчния барабан сместа се премества на 180۫ в посока на подавания отгоре сгъстен въздух, който я издухва от отделните кухини на дозировъчния барабан в подаващите маркучи. При преминаването на сместа през вдухвателя в подаващите маркучи към потока на сместа се подава отдолу сгъстен въздух, помагащ за плавния поток на материала в маркучите. На техния край е монтиран разпръскващ накрайник, в който едновременно постъпва вода за смесване, и тук става овлажняването на подаваната смес. Необходимото овлажняване на пръсканата смес се регулира с впускателен кран.

Технология за мокро торкретиране

При пръскане на бетонова смес по т. нар. мокър метод насипната фуния на машината се пълни с предварително забъркана мокра смес. Принципът на преминаване на сместа през машината при мокрото торкретиране е еднакъв както при пръскането по сухия метод. Към разпръскващия накрайник в края на подаващите маркучи вместо вода за смесване е свързан маркуч с ускорител от дозировъчната помпа.

Производителността на машината се регулира:

  • с превключване на обороти на превключвателя (SSB 02 DUO)
  • с помощта на регулиращо колелце на вариатора (SSB 02 COM-V)

Технически данни

Параметър Малък барабан Голям барабан
Вместимост на барабана [дм3] 13,5 21,9
Теоретическа производителност *) [м3/ч] 2-10 3-16
Разход на въздух **)
– разстояние на подаване 40 м [м3/мин]
6-8 8-14
Налягане на въздуха макс. [MPa] 0,6
Производителност на електромотора [kW] 4,5/6,5; 7,5
Свързване с ел. мрежа 3 × PEN 400 V
Вътрешен диаметър на подаващите маркучи [мм] DN 50, DN 60 DN 60, DN 65
Зърнометрия на материала макс. [мм] 16 20
Влажност на материала макс.[%]
(при пръскане по сухия метод)
6
Разстояние на подаване хоризонтално
(метод сух/мокър) [м]
250/40
Разстояние на подаване вертикално
(метод сух/мокър) [м]
100/15
Воден маркуч [мм] DN 20
Налягане на водата в накрайника мин. [MPa] 0,3
Параметър SSB 02
Дължина [мм] 1620
Широчина [мм] 990
Височина [мм] 1480
Маса на машината [кг] 950

*) Става дума за теоретически стойности. Действителната производителност зависи от състава на подаваната смес, производителността на източника на сгъстен въздух, разстоянието на подаване и диаметъра на подаващите маркучи.

**) Данните за разход на въздуха са само прибилизителни стойности и зависят от моментната производителност на машината, разстоянието на подаване и диаметъра на подаващите маркучи.

Предимства

  • универсална употреба на торкрет машината при сухото и мокро торкретиране
  • лесно обслужване и поддръжка на машината
  • плавна регулация на производителността (модел COM-V)
  • ремъчна предавка, предотвратяваща повреда на задвижването в случай на своеобразно спиране на машината
  • дълъг срок на годност на износващите се части (уплътняващи и триещи се подложки) благодарение на централно смазване
  • масивна конструкция, позволяваща работа при тежки условия
  • ниски разходи за експлоатация

Допълнително оборудване

Фотогалерия