Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Филамос – минна и строителна техника

 
Торкрет машина SSB 02.1 DUO Помпа за инжектиране на мазилка C 18 COM-F Помпа за инжектиране на мазилка C 50 STANDARD

Шнекови помпи за инжектиране на мазилка

Област на приложение

Помпите за инжектиране на мазилка служат за подаване, измазване (нанасяне), пропарване и пръскане на дребнозърнести мокри смеси, най-вече на дребнозърнести материали за мазилка, инжекционни смеси, замазки, фиксиращи разтвори, изолационни покрития и др.Машините за мазилка и помпите за инжектиране намират широко приложение не само в подземното и надземното строителство, но също в стъкларската и металургическата промишленост.

При конкретно търсене, моля, попълнете формуляр за справка.

Става дума за универсални машини, чиято основа е шнеков транспортиращ винт. Областта им на приложение се определя от избрания транспортиращ винт, установяващ максимална производителност на транспортиране и налягане, а също и от избора на принадлежности за транспортиране. Шнековите помпи с по-голяма производителност на транспортиране и с по-ниско налягане се използват преди всичко като машини за мазилка, а пък помпите с по-малка производителност, но с по-високо налягане, се използват преди всичко като помпи за инжектиране на смеси с по-малка зърнометрия. Шнековата помпа е също така подходящо средство в случай на транспортиране на мокри смеси до определено място.

В рамките на нашата производствена листа предлагаме широк асортимент от модели с дебит 6 – 120 л/мин. и налягане 1,3 – 3,5 MPa

Помпите за инжектиране на смеси с по-висока производителност (18-50 л/мин.) могат да бъдат снабдени с активационна бъркачка или бетонобъркачка с принудително действие, което позволява незабавна обработка на разбъркваната смес и едновременно опростява целия производствен процес.

Принцип на работа

C 50 DUO

Шнековите помпи за пръскане на мазилка се пълнят с мокра, предварително разбъркана във вана смес, на чието дъно се намира разбъркващият винт с лопатки, транспортиращи сместа към изхода, откъдето с помощта на метален шнек, закрепен в гумен калъф, сместа се изтласква в подаващите маркучи. В зависимост от областта на приложение на края на подаващите маркучи е монтиран съответният накрайник – напр.пулверизатор за мазилка, пропарваща или инжекционна игла.

CM 20 COM-V

Заради безопасността на обслужване сместа се подава във ваната на помпата през предпазна решетка или сито. Тази мярка за безопасност същевременно позволява спазването на подходяща зърнометрия на сместа с оглед на използвания транспортиращ винт.

Инжекционните помпи и машините за мазилка в зависимост от конкретния модел са оборудвани с еднооборотен или двуоборотен мотор. Модели, оборудвани с еднооборотен мотор, работят в едно положение на производителност ( изпълнение STANDARD) или позволяват плавна регулация на производителността чрез вариатор или честотен преобразувател (COM-V, COM-F). Двуоборотният мотор достига две положения на производителност, избирани с помощта на превключвател (DUO).

При измазващите помпи и помпите за инжектиране, оборудвани с активационна бъркачка или бетонобъркачка с принудително действие непосредствено над ваната за пълнене на помпата е поместен смесителен резервоар, което позволява приготвянето на забърканата смес без нежелателни закъснения. Сместа, разбъркана по съответния начин, се подава във ваната на помпата чрез отваряне на изпускателния сегмент на дъното на бъркачката. За осигуряване безопасност на обслужване бъркачката е снабдена с краен изключвател, изключващ мотора при отваряне на капака.

Технически данни

Параметър C-6
Standard
C-8
DUO
C-8
COM-F
C-18
COM-F
C-20
Standard
C-50
Standard
C-20
COM-V
C-50
COM- V
C-50
COM- F
Макс. производителност [л/мин.] 6 12 12 18 20 50 20 50 50
Макс. налягане [MPa] 1,3 1,3 1,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Макс. зърнометрия [мм] 2 2 2 4 4 6 4 6 6
Макс. разстояние на подаване [м] 20 20 15 30 40 40 40 40 40
Потребителна мощност [kW] 1,5 1,5/1,9 1,5 2,2 3 5,5 3 5,5 5,5
Напрежение [V] 400 400 230 400 400 400 400 400 400
Маса [кг] 58 70 90 98 150 230 200 245 290
Параметър CM-20
Standard
CM-50
Standard
CM-50
COM-V
CM-20
COM-F
CM-50
COM-F
CA-20
COM-V
CA-40
COM-V
Макс. производителност [л/мин] 20 50 50 20 50 20 40
Макс. налягане [MPa] 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Макс. зърнометрия [мм] 4 6 6 4 6 2 2
Макс. разстояние на подаване [м] 40 40 40 40 40 40 40
Потребителна мощност [kW] 3 + 1,5 5,5 + 2,2 5,5 + 2,2 3 + 1,5 5,5 + 2,2 3 + 2,6/3,1 5,5 + 2,6/3,1
Напрежение [V] 400 400 400 400 400 400 400
Маса [кг] 255 360 375 305 410 355 375
Обем [л] 65 100 100 65 100 65 100

Бележки:
C – обозначение за винтова помпа
A – активационна бъркачка
M – бетонобъркачка с принудително действие (смесители с циклично действие)

Задвижване и регулация на производителността:
STANDARD – еднооборотен мотор – едно положение на производителност
DUO – двуоборотен мотор – две положения на производителност
COM-F – еднооборотен мотор с плавна регулация на производителност – честотен преобразувател
COM-V – еднооборотен мотор с плавна регулация на производителност – вариатор

Предимства

  • проста конструкция на машината, гарантираща безаварийна работа
  • универсално използване на агрегата за нанасяне на мазилка – лесната смяна на транспортиращия винт с друг тип дава възможност машината да се използва за различни цели (мазане, пропарване, инжектиране) и за подаване на различни видове смеси
  • възможност за плавно регулиране на производителността на машината за мазилка(модели, снабдени с вибратор или с честотен преобразувател)
  • модели, снабдени с бетонобъркачка, гарантират бързо и хомогенно разбъркване съставките на сместа
  • добрата подвижност на машината позволява нейното разнообразно приложение

Фотогалерия

 

Фотогалерия – Принадлежности