Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Филамос – минна и строителна техника

 
Торкрет машина SSB 02.1 DUO Помпа за инжектиране на мазилка C 18 COM-F Помпа за инжектиране на мазилка C 50 STANDARD

Торкрет машини

Серия SSB 14 / SSB 24

Торкрет машина SSB 14 COM-F

Торкрет машини серия SSB 14 и SSB 24 са предназначени за пръскане на бетонови и огнеустойчиви смеси по така нар. сух метод. Машините работят на принципа на наклонен едностранен дозировъчен барабан, който позволява да се достигне идеално съотношение между подвижността на машината и нейната производителност. Диапазонът на производителността е в границите 0,5 – 6 м3.

По-подробна информация за серия SSB 14/SSB 24.

Серия SSB 05

 

Торкрет машина SSB 05Торкрет машина SSB 05 е предназначена за пръскане на бетонови и огнеустойчиви смеси по т.нар. сух ,или мокър метод. Машината работи на принципа на дозировъчен барабан с непрекъснато действие във формата на ротор. Торкрет машина SSB 05 достига теоретическа производителност 0,5 – 7,1 м3/ч и е предназначена за работа с малък и среден обем.

По-подробна подробна информация за серия SSB 05.

Серия SSB 02

Торкрет машина серия SSB 02 работи на принципа на дозиращ барабан с непрекъснато действие във формата на ротор. Торкрет машината е предназначена за пръскане на бетонови и огнеустойчиви смеси по така нар. сух и мокър метод, което позволява нейното прилагане почти за всеки тип торктретни работи. Диапазонът на производителността е в границите 2 – 16 м3/ч.

По-подробна подробна информация за серия SSB 02.

Серия TTS

Торкрет машина TTS 400

Торкрет машините от серия TTS са предназначени за пръскане на бетонови и огнеустойчиви смеси по така нар. сух метод, при което овлажняването на додаваната смес става само в момента на нейното пръскане. Използват се преди всичко в стъкларската и металургическата промишленост за пръскане на торкрет върху зидарията на пещи за топене на стомана, тигли, котли, коксови батерии и други агрегати. Благодарение на тяхната специална конструкция пръскането може да се проведе както в судено, така и в топло състояние.

По-подробна информация за серия TTS.

Допълнително оборудване

Редови бункер ZV-01 / транспортен конвейер PD-01

Редови бункер ZV-01 / транспортен конвейер PD-01

Редовият бункер ZV-01 е предназначен за транспортиране на приготвена суха бетонова смес до мястото на пръскане на бетона.
Машина SSB 24 може да се оборудва с транспортен конвейер, предназначен за механизирано подаване на приготвената суха бетонова смес в насипната фуния на машината.

По-подробна информация за редовия бункер и транспортния конвейер.

Регулатор на вода под налягане RTV 1

Регулатор на вода под налягане RTV 1

Регулаторът на вода под налягане RTV 1 е предназначена за регулация на налягането на течността за разбъркване (вода), потичаща към разпръскващата дюза на машините за пръскане на бетонови и огнеустойчиви смеси тип SSB.

По-подробна информация за регулатора на вода под налягане.

Дозировъчна помпа DC 200

Дозировъчна помпа DC се използва за дозиране на течни добавки към бетона при използване технологията на сухо и мокро торкретиране.

По-подробна информация за дозировъчната помпа серия DC.