Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Филамос – минна и строителна техника

 
Торкрет машина SSB 02.1 DUO Помпа за инжектиране на мазилка C 18 COM-F Помпа за инжектиране на мазилка C 50 STANDARD

Торкрет машини – SSB 14 / SSB 24

Област на приложение

Торкрет машини серия „SSB 14 и SSB 24“ са предназначени за пръскане на бетонови и огнеустойчиви смеси по т.нар. сух метод, при който се постига овлажняване на подаваната смес чак в момента на нейното пръскане. Основно предимство на тази технология за пръскане на бетон е преди всичко високата скорост на изтичане на материала от дюзата (до 30м/сек.), което осигурява безупречна трамбовка на бетоновата смес и по този начин висока устойчивост на пръскания бетон. Важно предимство е също голямото разстояние на пръскане, което дава възможност за апликиране на бетоновата смес в трудно достъпни места (до 300м хоризонтално и 100м вертикално).

При конкретно търсене, моля, попълнете формуляр за справка.

Торкрет машини серия SSB 14 и SSB 24 се използват преди всичко за укрепване повърхността на инженерни постройки и при строителство на водни съоръжения, за армиране сводовете на тунели и колектори в подземното строителство и при саниране на бетонови конструкции. Друга важна област на приложение е пръскане на огнеупорни материали в стъкларската и химическата промишленост. Торкрет машините могат да се използват също така за транспортиране на насипни вещества в стъкларски и металургични заводи.

Произвеждани модели

В рамките на торкрет машини SSB 14 и SSB 24 се произвеждат 5 базови модела, отличаващи се по начина на задвижване и възможността за регулация на производителността.

Серия SSB 14

Торкрет машина SSB 14 достига теоретическа производителност 0,5 – 3 м3/ч, предназначена е за извършване на торкретни работи с малък обем като напр. саниране и ремонт на бетонови конструкции, уплътняване, пропарване, фиксираща пулверизация,ремонт на зидарии на доменни пещи, котли и коксови батерии.

Модел Вид задвижване Регулация на производителността
STANDARD еднооборотен електромотор плавна – вариаторна шайба
DUO двуоборотен електромотор две положения на производителност – превключвател
COM-F еднооборотен електромотор плавна – честотен превключвател
COM-V еднооборотен електромотор плавна – вариатор
COM-A въздушен мотор Плавна

Серия SSB 24

Торкрет машина SSB 24 представлява по-производителен вариант и достига теоретична производителност 4 – 6 м3/ч. Използва се за извършване на торкретни работи с по-голям обем, т.е. особено при полагане основата на строежи, строителство на щолени, колектори и тунели. Благодарение на по-голямата си производителност може да се изполва за транспортиране на насипни и сухи материали.

Модел Вид задвижване Регулация на производителността
STANDARD еднооборотен електромотор едно положение на производителност
DUO двуоборотен електромотор две положения на производителност – превключвател
COM-F еднооборотен електромотор плавна – честотен превключвател
COM-V еднооборотен електромотор плавна – вариатор
COM-A въздушен мотор плавна

Принцип на работа

Торкрет машини SSB функционират на принципа на пневматично подаване. Сухата смес (естествената влажност на подаваната смес може да бъде макс. 7 %), предназначена за пръскане или подаване, се сипва до насипната фуния и плавно запълва кухините на едностранния дозировъчен барабан, разположен под насипната фуния на машината. За улесняване подаването на сместа в дозировъчния барабан конструкцията е снабдена с вибратор и пречиствател. В резултат на въртеливото движение на дозировъчния барабан сместа се премества към вдухвателя, откъдето се вдухва от струя сгъстен въздух в подаващите маркучи. На техния край е монтиран разпръскващ накрайник, в който едновременно постъпва вода за смесване и тук става овлажняването на подаваната смес. Необходимото овлажняване на сместа се регулира с всмуквателен кран.

Задвижването на дозировъчния барабан алтернативно е решен с електромотор или въздушен мотор.

Производителността на машината се регулира:

 • с превключване на оборотите на превключвател(SSB 14 DUO, SSB 24 DUO)
 • с механична вариаторна шайба (SSB 14 STANDARD)
 • чрез регулиращо колелце на вариатора(SSB 14 COM-V, SSB 24 COM-V)
 • с дистанционно управление на честотен превключвател(SSB 14 COM-F, SSB 24 COM-F)
 • с кран, който управлява въздушния мотор (SSB 14 COM-A, SSB 24 COM-A)

Торкрет машини, задвижвани с електромотор, са предназначени само за работа в среда без опасност от взрив на метан. За работи в среда с опасност от взрив на метан трябва да се използва машина за пръскане на бетон в изпълнение с въздушен мотор.

Машината може да се пълни както ръчно, така и с помощта на специални механизми (напр. транспортен конвейер, силоз). За улеснение на манипулацията при употреба на смеси в чували насипната фуния на машината е снабдена с приставка със сито и режеща лента за разрязване на чувалите.

В основното си изпълнение машината стандартно е снабдена с ръчна гресьорка, която смазва триещите се повърхности на уплътняващата подложка и на дозировъчния барабан, което води до увеличаване срока на експлоатация на тези части. Като алтернатива може всяка машина за пръскане на бетон да се оборудва с автоматично централно смазване, което смазва определените места в точно количество и периодичност и така елиминира възможността от поява на повреди, причинени от човешки фактор.

Технически данни

Параметър SSB 14 SSB 24
Производителност *) [м3/ч] 0,5-3 4-6
Разход на въздух при подаване от разстояние 40 м **) [м3/мин] 2-5 6-8
Налягане на въздуха [Mpa] 0,5-0,6 0,5-0,6
Производителност на електромотора [kW] 1,5; 1,35/1,87 2,2; 1,87/2,6
Свързване с ел. мрежа 3× PEN 400 V 3× PEN 400 V
Вътрешен диаметър на подаващите маркучи [мм] DN = 25,32,40,50 DN = 50
Зърнометрия на подавания материал макс. 16 мм за DN 40,50
макс. 8 мм за DN 25,32
макс. 16 мм
Хоризонтално разстояние на подаване [м] макс. 300 макс. 300
Вертикално разстояние на подаване [м] макс. 100 макс. 100
Параметър SSB 14 SSB 24
Дължина [мм] 1000 1010
Широчина [мм] 780 780
Височина [мм] 980 980
Маса (без принадлежности) [кг] 300 350

*) Става дума за теоретически стойности. Действителната производителност зависи от състава на подаваната смес, производителността на източника на сгъстен въздух, разстоянието на подаване и диаметъра на подаващите маркучи.

**) Данните за разхода на въздух са само приблизителни и зависят от моментната производителност на машината, разстоянието на подаване и диаметъра на подаващите маркучи.

Предимства

 • лесна манипулация при работа благодарение на малката маса на машината.
 • плавна регулация на производителността (изпълнение STANDARD a COM)
 • ремъчна предавка, предотвратяваща повреда на задвижването при своеобразно спиране на машината
 • дистанционно управление, което позволява на обслужващия персонал при накрайника да регулира производителността (изпълнение COM-F)
 • бързо и просто приключване на работа без сложно почистване на машината
 • възможност за подаване на бетон на големи разстояния и недостъпни места ( хоризонтално до 300 м, вертикално до 100 м)
 • дълъг срок на годност на износващите се части (уплътняваща подложка и дозировъчен барабан) благодарение на централно смазване
 • ниски разходи за експлоатация

Сертификати

Всички модели торкрет машини съответстват на действащите европейски норми.

Допълнително оборудване

Фотогалерия