Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Филамос – минна и строителна техника

 
Торкрет машина SSB 02.1 DUO Помпа за инжектиране на мазилка C 18 COM-F Помпа за инжектиране на мазилка C 50 STANDARD

Торкрет машина

Моля, попълнете колкото се може по-подробно посочения по-долу формуляр за справка. Колкото по-точно конкретизирате Вашите изисквания, толкова по-лесно ще можем да Ви препоръчаме подходящ модел машина.

Фирма:
Име:
Фамилия:
Имейл:
Телефон:
Метод на пръскане: сух метод
мокър метод
комбиниран метод
Желана практическа мощност: м3
Дебелина на пръскания слой: см
Желано разстояние на подаване на материала (дължина на маркучите за подаване)
хоризонтално м
вертикално м
Вид дейност: Поставяне на основи на строеж, подсигуряване на стени на строителни ями
Санация на бетонни конструкции
Строеж на тунели, минни галерии, колектори и др.
Укрепване на наклони, изграждане на опорни стени
Реконструкция на сгради
Пръскане на огнеустойчив бетон
Минна работа
Друго:
Характеристики на сместа
Измерителна маса: т/м3
Гранулация: мм
Състав на сместа (описание):
Antispam: Enter the number 743.